2.850.000

Thương hiệu:
Bồn cầu LTBC 3456

2.850.000