3.680.000

  • Tặng bộ xịt bồn cầu inox 304. 
  • Hoàn tiền nếu không lấy xịt. 
Thương hiệu:
Bồn cầu trứng nhỏ LTBC 3381

3.680.000