21.000.000

Thương hiệu:
Bồn tắm nằm BSZ-B809 có vòi, có massage

21.000.000