15.000.000

Thương hiệu:
Bồn tắm nằm BSZ-B824

15.000.000