15.000.000

Thương hiệu:
Bồn tắm nằm RL-MF1236 có hệ thống vòi

15.000.000